Baanreglement

Baanreglement HLTC HOOGERHEIDE   

 1. Digitaal afhangen met de pasjes is verplicht, ook wanneer niet alle banen bezet zijn. Indien mensen zonder pasje spelen mogen ze direct van de baan worden gehaald of worden afgehangen. Wij verzoeken alle leden om een oogje in het zeil te houden, er wordt maar al te vaak gebruik gemaakt van de banen door mensen die geen lid zijn.  
 2. Alleen pasjes van het huidige seizoen zijn geldig, verouderde passen worden niet door het systeem geaccepteerd.  
 3. Indien u geen tennispas bij u heeft dient u door iemand te worden geïntroduceerd. Dit kan via het afhangbord.
 4. Online afhangen kan via de clubapp en de website en kan maximaal 24 uur en moet minimaal 1 uur van tevoren gedaan worden.  
 5. Wanneer online wordt gereserveerd dienen alle personen ook de reservering op de club te bevestigen.
 6. De speeltijd is met 2 of 3 pasjes 45 minuten, met 4 pasjes 60 minuten.  
 7. Overdag eerst lege banen afhangen, daarna op volgorde van vrijkomen.  
 8. Introducés alleen als er ruimte is, met minimaal 1 betalend lid, registreren op het afhangbord. Het introducerend lid krijgt een rekening van 7,50 euro per introductie. Er kan maximaal 5 keer per jaar worden geintroduceerd per lid. 
 9. Voor les/training kunnen, uitsluitend o.l.v. van de parktrainer, maximaal 4 banen worden gereserveerd.  
 10. Ook jeugd mag in de avonduren afhangen. Een veel voorkomend misverstand is dat jeugdleden ‘s avonds niet mogen spelen/afhangen. Er is geen onderscheid in speeltijden voor jeugd en senioren.  
 11. Na het spelen dient u de baan te slepen en de lijnen te vegen.  
 12. Tijdens evenementen blijft minimaal 1 baan beschikbaar voor vrij tennis. Tijdens open toernooi, de voorjaarscompetitie em interne toernooien kan hierop, uitsluitend onder instructies van de toernooi-/competitieleiding, worden afgeweken. In de instructies van de competities is opgenomen hoeveel en op welke wijze eventueel gebruik kan worden gemaakt van wisselbanen. Ga hierover bij vermeende afwijkingen niet met elkaar in discussie maar raadpleeg de competitieleiding.  
 13. De verlichting gaat om 23:00 uur automatisch uit, gelieve vóór die tijd te vegen.  
 14. Indien u als laatste de baan verlaat dient u direct de verlichting uit te schakelen. De verlichting vormt in de begroting van de vereniging een kostenpost. Met iets meer discipline van ons allen kan op deze kosten en het milieu worden bespaard. Bezet daarom ook eerst alle verlichte banen en pas schakel pas daarna het licht aan op andere, niet verlichte banen.  
 15. Gedraag u sportief, neem gepaste normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Dit houdt ook in dat u niet vloekt, scheldt, met rackets gooit of op de netten slaat. Het bestuur van HLTC HOOGERHEIDE  wenst u veel tennisplezier toe!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 621 6692

Adres

Ceintuurbaan 2a
1217 HN Hilversum

KVK-nummer

40516594