Bardiensten

Wat is bardienst?

 • Het helpen van de bezoekers van het clubhuis van HLTC Hoogerheide aan consumpties
 • Het bijvullen van de koelkasten en het schoonhouden van de bar en de keuken
 • Aanspreekpunt voor leden en bezoekers

Waarom?

 • We willen dat bezoekers van ons clubhuis snel en vriendelijk hun consumpties krijgen
 • Met betaalde krachten is dit niet kostendekkend
 • Bardiensten stimuleren het vriendschappelijk contact tussen leden

Wie doen de bardiensten?

 • Senior leden van de vereniging van 18 jaar en ouder. Het hoort volgens artikel 1 van het huishoudelijk reglement bij het lidmaatschap.
 • Een lid vervult per jaar twee bardiensten.

 Let op met alcohol schenken

 • Alcohol schenken doordeweeks vanaf 18:00 uur en in het weekend vanaf 15:00 uur.
 • Zorg dat je de instructie verantwoord alcohol schenken hebt voltooid: http://www.nocnsf.nl/iva
 • Schenk GEEN alcohol aan minderjarigen (jonger dan 18 jaar), er staat een kalender op de bar!
 • Gemeente werkt met mysterie kids die er ouder dan 18 uit zien, maar niet zijn
 • Vraag dus altijd om een geldig legitimatiebewijs
 • Boetes zijn hoog en wij kunnen onze licentie kwijt raken 

Alle leden die bardienst draaien moeten een IVA certificaat hebben, wat is dat?

IVA is Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

 • Volgens gemeentelijke Drank- en Horeca vergunning moet er bij alcohol schenken tenminste een gekwalificeerde met IVA certificaat (let op boetes!) aanwezig zijn.
 • Haal dus het IVA certificaat of stuur een digitale kopie van het certificaat dat je al hebt naar: [email protected]
 • Haal het IVA certificaat door gratis online een multiple choice test te maken: www.nocnsf.nl/iva.
 • Eerst interessante informatie, daarna volgt een test van 20 vragen. Je ontvangt per mail een certificaat, Hoogerheide krijgt de kopie. 

Gegevens

 • Bardienstverantwoordelijke: Kelly Hoogeveen
 • Emailadres: [email protected]
 • Aangesloten bond: KNLTB

Inschrijven voor bardiensten.

 • Inschrijven voor bardiensten kan t/m 1 april 2024    
 • Via Mijn Club
 • Je kunt kiezen wanneer. Druk is het tijdens toernooien en competitie dagen (zie evenementenkalender), rustig is het in schoolvakanties.
 • Inloggen: met je KNLTB nummer en jouw wachtwoord (dat heb je als lid gekregen). Als je je wachtwoord bent vergeten: Onder het inlogblok staat dan de mogelijkheid tot aanvragen van een nieuw wachtwoord.  Het duurt even voor je een nieuw wachtwoord ontvangt. Als dat niet lukt, stuur dan een email naar [email protected]. Via de KNLTB Clubapp. Kies voor Club en daarna voor Diensten. Kies een dag waar nog bardiensten beschikbaar zijn en kijk of je die bardienst wilt doen. Bij inschrijven kun je nog met pijltje terug, als je dan op OK klikt is inschrijving definitief.  
 • In de nieuwe bardienstplanner kun je zelf geen wijzigingen meer aanbrengen in de gekozen bardiensten. Let op bij het kiezen van je 2 diensten.

Bardiensten ruilen?

 • Je mag met iemand ruilen. Het volledige rooster is te raadplegen via de website en de ClubApp.

Niets gedaan?

 • Dan word je na 1 april ingedeeld door de barcommissie. Je ontvangt een bericht per email.

Bardiensten afkopen? 

Dat vinden we jammer, maar er zijn oplossingen:

 • Afkopen van bardiensten is voor ieder lid zonder opgaaf van redenen mogelijk voor € 40 per bardienst. Het afkoopformulier kun je vinden op de website. De betaling graag voor 1 april overmaken naar rekeningnummer NL90 INGB 0675 9155 46 ten name van HLTC Hoogerheide onder vermelding van afkoop bardienst(en) 2024 en de naam van degene, die bardienst afkoopt.
 • Afkopen van bardiensten na 1 april kost € 50 per bardienst en moet minimaal 48 uur vòòr de geplande bardienst gemeld worden aan de kantinecommissie.

Goedkoper? 

Je vraagt zelf een betaalde vrijwilliger van de lijst, die in het clubhuis hangt, om jouw bardienst over te nemen. Ten overvloede: een vrijwilliger is niet verplicht om in te vallen. Je betaalt de invaller € 30,- per bardienst.

Problemen?

Als je niet verschijnt op een ingedeelde bardienst. Helaas ... boete: € 75,-

Hoe gebruik ik de kassa?

Bardienst? Maak er wat leuks van!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 621 6692

Adres

Ceintuurbaan 2a
1217 HN Hilversum

KVK-nummer

40516594