Lidmaatschap

  • Tennis in het prachtige park, centraal in Hilversum gelegen.
  • Van 1 april tot zolang het weer het toelaat.
  • Met de nieuwste LED baanverlichting van Nederland.
   Contributie 
 Senioren  € 215
 Jonge senioren 18 t/m 23 jaar  € 155
 Junioren 8 t/m 17 jaar  € 155
 Benjamini t/m 7 jaar  € 50

 

Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 31-12. Dat betekent dat de leeftijd die je in het lopende kalenderjaar bereikt ook de leeftijd is die geldt voor het vaststellen van het lidmaatschapstarief in dat kalenderjaar.

Het lidmaatschap van HLTC Hoogerheide wordt minimaal aangegaan tot het einde van het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij voor 1 december van datzelfde jaar per e-mail wordt opgezegd. Wanneer u gedurende het jaar lid wordt, zal de contributie naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening worden gebracht. 

 

Wijze van betalen

Voor opening van het seizoen krijgt elke lid een email met daarin de contributiefactuur. Die kun je direct online betalen via iDeal, of via een automatische incasso. Het is ook mogelijk gespreid te betalen tegen een kleine toeslag in maximaal 4 termijnen. 


Trainingen

De tarieven voor de trainingen vind je in het trainingmenu. Voor het volgen van trainingen op Hoogerheide is lidmaatschap van Hoogerheide een vereiste. 

Opzeggen

Opzeggen van uw lidmaatschap dient uiterlijk op 1 december te geschieden voorafgaand aan het tennisseizoen waar de opzegging betrekking op heeft. Dit kan per e-mail welke altijd na ontvangst bevestigd wordt. Opzeggen gedurende het jaar of een tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap is niet mogelijk. 

Voorbeeld: het lidmaatschap voor seizoen 2025 dient uiterlijk 1 december 2024 opgezegd te zijn. 

E-mailadres is: [email protected]

Regeling bij langdurige blessure of zwangerschap (slapend lidmaatschap)

Het slapend lidmaatschap kan aangevraagd worden als aan de volgende eisen is voldaan:

  • De verwachting is dat door de blessure, langdurige ziekte of zwangerschap minimaal 6 maanden niet getennist kan worden
  • Dit vóór 1 maart schriftelijk aangeven is bij de ledenadministratie

De kosten van het slapend lidmaatschap bedragen € 25. Slapende leden worden afgemeld bij de KNLTB en zijn niet speelgerechtigd. Als tijdens het seizoen weer begonnen kan worden met tennissen, meldt u dit bij de ledenadministratie ([email protected]). Het lidmaatschap zal daarna weer omgezet worden naar een regulier lidmaatschap en de contributie zal dan naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening worden gebracht. 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 621 6692

Adres

Ceintuurbaan 2a
1217 HN Hilversum

KVK-nummer

40516594